70. výročie výsadkových jednotiek a 30. výročie znovuzaloženia 71. respektíve 43. výsadkového práporu dňa 26. 8. 2017 v Chrudimi

Vážení kolegovia,

z KVV Chrudim sme opakovane dostali pozvánku na stretnutie veteránov k 70. výročiu. Prihláška sa dá stiahnúť nižšie, priložený je aj program. Kto má záujem sa zúčastniť – po vyplnení prihlášky postupovať podľa inštrukcií v nej uvedených.

výbor KVV Bratislava

137. výročie narodenia gen. M.R. Štefánika – Košariská

Vážené kolegyne, kolegovia, dňa 21.7.2017 sa budú konať v Košariskách oslavy 137.výročia narodenia M.R.Štefánika. Autobus pôjde spred budovy Domu odborov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u kolegu Ľ. Dubeňa do 14.7. mailom alebo telefónom. Prosíme dajte vedieť aj ostatným.

Autobus odchádza o 9:00 hod spred Istropolisu (Dom odborov) 

výbor KVV BA

Stretnutie 2017 Žilina

Vážení kolegovia, priatelia, sympatizanti,

5.-7. júla 2017 sa uskutočnilo Stretnutie vojenských výsadkových veteránov z vštkých klubov z ČR a SR na pôde 5. pluku ŠU v Žiline. Reportáž a foto prinesieme čoskoro.

Vážení kolegovia, priatelia, sympatizanti,

po dlhšom čase sa nám podarilo spustiť našu webovú stránku, na ktorej budeme pre Vás uverejňovať najnovšie aktuality. V neposlednom rade bude slúžiť aj ako zdroj informácii o uskutočnených podujatiach v rámci našeho aj partnerských klubov zo Slovenska a Českej republiky. Stránka bude postupne obohatená o archív časopisu Červené barety v pdf formáte a aktívny odkaz na fotogalérie zo života a podujatí Klubov zo SR a ČR.

Prosíme o trpezlivosť a tolerantnosť pri postupnom budovaní našej stránky.

Za výbor KVV-SR oblasť Bratislava

Ivan Hulín